Thông báo

Thư mời Tham dự Đại Giới Đàn Đồng Huy

Nhân duyên hội đủ, Đàn giới đã dự khai, mưa pháp nơi nơi nhuần gội, mây lành xứ xứ phủ che. An ổn vuợt qua tam giới, hòa quang vào trần, độ hết muôn loài. Văn Thù đại cổ Phật còn làm pháp tử của Như lai, Quan Âm quá khứ Phật ra đời giúp đức Thích Tôn truyền giáo.…

Tin hoạt động

Phật sự VCT

Giữa cuộc đổi thay

Giữa cuộc đổi thay

Này Thiện nam tử! Tóc trên đầu của con, từ kiếp vô thỉ đến nay do sanh tử phiền não kiết tập mà thành, không thể tự dứt trừ, chỉ nhờ Tăng mới có thể trừ được, thầy nay chỉ vì con mà cạo bỏ cho…

Phật sự các nơi

  • Hương vị cuộc sống
  • Tri ân báo ân
  • Sức khỏe
  • Thơ văn
Chia sẻ với người già

Chia sẻ với người già

Lời hứa và uy tín

Lời hứa và uy tín

Giận con rận, đốt luôn cái áo

Giận con rận, đốt luôn cái áo

Tiếng lòng thổn thức

Tiếng lòng thổn thức

Nhân ngày Huân tu đầu năm mới

Nhân ngày Huân tu đầu năm mới

Phật pháp căn bản

Ơn thí chủ

Hãy có tâm từ đối với đàn-việt, ơn nhỏ còn chẳng quên huống là ơn lớn; hằng lấy lòng từ hướng về đàn-việt…

Chẳng thể được

Các pháp hữu vi là vô thường, có được rồi cũng sẽ mất, có thành thì phải biến hoại, có sinh thì ắt sẽ bị già bệnh chết. Đây là sự thật, là quy luật vận động tự nhiên của vũ trụ và nhân sinh. Không ai và không có sự vật gì vượt thoát quy luật này.…

Dối trá – căn nguyên phiền não

Dối trá – căn nguyên phiền não

Hãy luôn sống thật với chính mình, thật với mọi người để cuộc sống này chẳng còn thù hận, chẳng còn lo âu. Và mỗi buổi sáng thức dậy, lòng ta luôn thấy an vui vì ngày hôm qua ta không làm điều gì gian dối!…

Phật pháp chuyên sâu

Trái tim nhân từ

Trái tim nhân từ

Đức Phật xuất gia từ bỏ tất cả, nhưng Ngài còn trái tim nhân từ thương tất cả mọi người, mọi loài. Chính tình thương bao la vô bờ bến của Đức Phật đã cảm hóa mọi người một cách sâu sắc khiến họ tự nguyện tôn thờ Ngài, đem Ngài vào lòng và tôn kính lễ lạy Ngài.…

Từ bi và trí tuệ

Những quan điểm mê mờ liên quan đến 12 nhân duyên

Đức Dalai Lama nói về phật giáo ứng dụng (8)

Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Chùa Quang Minh