Thông báo

Phật sự VCT

Viện Chuyên Tu chuẩn bị Lễ Tắm Phật

Viện Chuyên Tu chuẩn bị Lễ Tắm Phật

Hoà cùng niềm hân hoan của Tăng tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển, Viện Chuyên Tu cũng náo nức chuẩn bị Lễ Tắm Phật vào Khoá Huân tu lần thứ 42 được tổ chức vào ngày 14/5/2017 tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai).…

Phật sự các nơi

  • Hương vị cuộc sống
  • Tri ân báo ân
  • Sức khỏe
  • Thơ văn
Huế thương – Nụ hàm tiếu

Huế thương – Nụ hàm tiếu

SỐNG & CHẾT

SỐNG & CHẾT

Phật pháp căn bản

Ơn thí chủ

Ơn thí chủ

Hãy có tâm từ đối với đàn-việt, ơn nhỏ còn chẳng quên huống là ơn lớn; hằng lấy lòng từ hướng về đàn-việt…

Chẳng thể được

Chẳng thể được

Các pháp hữu vi là vô thường, có được rồi cũng sẽ mất, có thành thì phải biến hoại, có sinh thì ắt sẽ bị già bệnh chết. Đây là sự thật, là quy luật vận động tự nhiên của vũ trụ và nhân sinh. Không ai và không có sự vật gì vượt thoát quy luật này.…

Phật pháp chuyên sâu

Trái tim nhân từ

Trái tim nhân từ

Đức Phật xuất gia từ bỏ tất cả, nhưng Ngài còn trái tim nhân từ thương tất cả mọi người, mọi loài. Chính tình thương bao la vô bờ bến của Đức Phật đã cảm hóa mọi người một cách sâu sắc khiến họ tự nguyện tôn thờ Ngài, đem Ngài vào lòng và tôn kính lễ lạy Ngài.…

Từ bi và trí tuệ

Những quan điểm mê mờ liên quan đến 12 nhân duyên

Đức Dalai Lama nói về phật giáo ứng dụng (8)

Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Chùa Quang Minh