Thông báo

Tin hoạt động

Phật sự VCT

Ngày mùng Ba Tết Bính Thân tại Viện Chuyên Tu

Ngày mùng Ba Tết Bính Thân tại Viện Chuyên Tu

Đền ơn đáp nghĩa Thầy mình không gì bằng cách tu tập, sống bằng đạo đức Phật giáo, đó là tài sản quý nhất để lại cho con cháu. Có tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng chưa chắc có được hạnh phúc gia đình từ tiền bạc.…

Phật sự các nơi

Gửi quà tết đến dân tộc Châu-ro

Gửi quà tết đến dân tộc Châu-ro

Với tâm niệm nuôi dưỡng tâm từ bi bằng cách thực hành hạnh bố thí, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo - Viện Chuyên Tu đã trao tặng 100 phần quà đến bà con dân tộc Châu-ro thuộc 3 xã Sông Xoài, Châu Pha, Hắc Dịch thuộc huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu vào chiều ngày 5/2/2016.…

  • Hương vị cuộc sống
  • Tri ân báo ân
  • Sức khỏe
  • Thơ văn
Những hộp cơm nghĩa tình

Những hộp cơm nghĩa tình

Phật pháp căn bản

Ý nghĩa của chữ cho

Giá trị của cho đã không phải ở nơi đồ vật, tiền bạc đem cho thì cũng không chỉ những người giàu có, dư ăn, dư để, mới cho được. Mà mọi người ai cũng có thể cho miễn là biết cách cho.…

Phỉ báng Như Lai

Phỉ báng Như Lai

Thời Thế Tôn còn tại thế, trong quá trình du phương hoằng hóa, thi thoảng Ngài cũng gặp phải sự chống báng của tà kiến ngoại đạo. Khi Thế Tôn diệt độ, trải qua hơn 26 thế kỷ lưu truyền, giáo pháp của Ngài cũng gặp không ít sự chỉ trích, phê phán của những người có quan điểm bất đồng. Nhưng đó là chuyện rất bình thường ở thế gian này.…

Phật pháp chuyên sâu

Trái tim nhân từ

Trái tim nhân từ

Đức Phật xuất gia từ bỏ tất cả, nhưng Ngài còn trái tim nhân từ thương tất cả mọi người, mọi loài. Chính tình thương bao la vô bờ bến của Đức Phật đã cảm hóa mọi người một cách sâu sắc khiến họ tự nguyện tôn thờ Ngài, đem Ngài vào lòng và tôn kính lễ lạy Ngài.…

Từ bi và trí tuệ

Những quan điểm mê mờ liên quan đến 12 nhân duyên

Đức Dalai Lama nói về phật giáo ứng dụng (8)

Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Chùa Quang Minh