• Đi Tìm Hạnh Phúc
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 8 - Vô Ngã
 • Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật
 • Giải Trừ Nghiệp Sát
 • Xây Dựng Tình Người
 • Sống Với Đạo Phật
 • Mục Đích Của Người Học Phật
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 7 - Nhẫn nhục & điều khó
 • Quán Niệm Về Bệnh Tật
 • Ý Nghĩa Bài Kệ Tắm Phật
 • Phi Nhân Quả
 • Tiêu Tai Các Tường Thần Chú
 • Những Khắc Nghiệt Cuộc Đời
 • Ý Nghĩa Chữ Không Trong Đạo Phật
 • Đường Về Rừng Xiêm Gai - phần 2
 • Nói Xấu Người Khác
 • Một Đời Lo Toan
 • Niệm Phật Cầu Vãng Sanh
 • Lời tuyên thệ của người quy y Tam bảo
 • Hành Trạng Nữ Tôn Già Ma Đăng Già
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 6 - Bố thí & tinh tấn
 • Đường Về Rừng Xiêm Gai - phần 1
 • Chú Tiểu Và Dạ Xoa
 • Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí
 • 10 Quy Chuẩn Của Người Học Phật - phần cuối
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 5 - Thiện & ác
 • 10 Quy Chuẩn Của Người Học Phật - phần 3
 • 10 Quy Chuẩn Của Người Học Phật - phần 2
 • Canh Bạc Cuộc Đời
 • 10 Quy Chuẩn Của Người Học Phật - phần 1
 • Dấu Ấn Cuộc Đời
 • Lễ Tổng Kết Đạo Tràng Viện Chuyên Tu Năm 2013
 • Suy Ngẫm Về Cuộc Đời
 • Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 4 - Ái dục
 • Tạo Dựng Công Đức
 • Ý Nghĩa Tụng Kinh
 • Quà Cho Người Ra Đi
 • Lễ thượng bảng hiệu & bổ nhiệm trụ trì Viện Chuyên Tu
 • Kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 2
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 3 - Cách ngôn
 • Kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 1
 • Cơ Hội Của Người Học Phật
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 10)
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 2 - Tư tưởng
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 9)
 • Kết Nối Yêu Thương
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 8)
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương - phần 1 - Tôn Giả Ca-Diếp Ma-Đằng và Tôn Giả Trúc Pháp Lan
 • Bắt Đầu Và Kết Thúc
 • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 7)
 • Thân Người Khó Được
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 6)
 • Ma Chướng
 • Một Đời Ru Con
 • Giới Luật Trong Đạo Phật
 • Lòng Người Xuất Gia
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 5)
 • Tấm Lòng Người Xa Xứ
 • Bài Kinh Điềm Lành (phần 4)
 • Tấm Lòng Của Biển
 • Lòng hổ thẹn
 • 8 Pháp Thế Gian
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 4)
 • Lỗi Tại Ai?
 • Bậc Thầy Vĩ Đại
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 3)
 • Chuyển Mê Khai Ngộ
 • 7 Đóa Sen Vàng
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 2)
 • Đại lễ Phật Đản PL 2557 - DL 2013 Tại Viện Chuyên Tu
 • Bài Kinh Điềm Lành (phần 3)
 • Để Trưởng Thành
 • Buổi Giao Lưu Tại Trung Tâm Cai Nghiện
 • Bài Kinh Điềm Lành (phần 2)
 • Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (phần 1)
 • Trái Tim Của Mẹ
 • Cõi Đi Về - phần 2
 • Cõi Đi Về - phần 1
 • Bài Kinh Điềm Lành (phần 1)
 • Biết Dừng
 • Đến Chùa Tu Tập
 • Đền Ơn Thầy Theo Tinh Thần Phật Học
 • Ân Đức Mẹ Hiền
 • Niềm Tin Đúng Đắn
 • Làm thế nào để Giác Ngộ?
 • Cung Nghinh Xá Lợi Tóc Đức Phật Thích Ca
 • Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Bửu Lâm Tự
 • Lễ Tổng Kết Huân Tu Năm 2012
 • Một Chuyến Hạnh Ngộ
 • Nhiếp Tâm Niệm Phật Tham Thiền
 • Giá Trị Lý Vô Thường
 • Tâm Bình Thường Là Đạo
 • Niềm Vui Thật Sự Của Bạn Là Gì?
 • Thi Phi 2
 • Thị Phi 1
 • Phần 6 - Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 • Đại Đức Đề Bà Đạt Đa
 • Phần 5 - Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 • Phần 4 - Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 • Gieo Và Gặt
 • Điều Đáng Nhớ Trong Đời
 • Tôn giả Kiều Trần Như
 • Phần 3 - Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 • Điểm Tựa Đời Con
 • Quan Âm Giữa Đời Thường
 • Phần 2 - Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 • Lòng Người Hối Cải - phần 5
 • Siêu Độ Mùa Vu Lan - phần 2
 • Hoa Trắng Rừng Sala
 • Có Thể Con Chưa Biết
 • Cô Đơn Từ Đâu Có?
 • Con Xin Lỗi
 • Phần 1 - Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
 • Hiếu Đạo
 • Siêu Độ Mùa Vu Lan - phần 1
 • Bài Học Cuộc Đời
 • Mục Liên Cứu Mẹ
 • Ý Nghĩa Giải Oan Bạt Độ
 • Ý Nghĩa Chẩn Tế Cô Hồn
 • Ý Nghĩa Thần Chú Vãng Sanh
 • Vu Lan 2012 - Cánh Cò Đơn Côi - phần 1
 • Vu Lan 2012 - Cánh Cò Đơn Côi - phần 2
 • Ánh Sáng Đời Con
 • Cội Nguồn Đau Khổ
 • Lòng Người Hối Cải - Phần 4
 • Ngũ Uẩn Giai Không - Phần 3
 • Ngũ Uẩn Giai Không - Phần 2
 • Nghìn Mắt Nghìn Tay
 • Bài Kinh Hạnh Phúc
 • Lòng Người Học Phật
 • Ăn Chay
 • Ngũ Uẩn Giai Không - Phần 1
 • Talkshow Hiểu Về Trái Tim - Chủ Đề: Bình Yên
 • 10 Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - phần 1
 • 10 Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - phần 2
 • Lòng Người Hối Cải - Phần 1
 • Lòng Người Hối Cải - Phần 2
 • Lòng Người Hối Cải - Phần 3
 • Chuyện Ngày Mai
 • Giàu Nghèo Dưới Cái Nhìn Của Phật Học 1-2
 • Giàu Nghèo Dưới Cái Nhìn Của Phật Học 2-2
 • Thầy, Bạn Tác Thành 1-2
 • Thầy, Bạn Tác Thành 2-2
 • Lò Lửa Hóa Sen Hồng
 • Ý Nghĩa Khánh Đản 1-2
 • Ý Nghĩa Khánh Đản 2-2
 • Để Thoát Khỏi Giận Dữ 1-2
 • Để Thoát Khỏi Giận Dữ 2-2
 • Công Đức Tắm Phật 1-2
 • Công Đức Tắm Phật 2-2
 • Khi Bị Tổn Thương 1-2
 • Khi Bị Tổn Thương 2-2
 • Đạo Phật 1-2
 • Đạo Phật 2-2
 • Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ 1-2
 • Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ 2-2
 • Tôn Giả La Hầu La 2-2
 • Tôn Giả La Hầu La 1-2
 • Phát Tâm Chân Thật 2-2
 • Phát Tâm Chân Thật 1-2
 • Lễ Xuất Gia
 • Nhìn Lại Mình
 • Niềm Tin Trong Tu Học 2-2
 • Niềm Tin Trong Tu Học 1-2
 • Sống Chung Với Bệnh
 • Hội thi giáo lý năm 2011 (2-2)
 • Hội thi giáo lý năm 2011 (1-2)
 • Lễ Tổng Kết Huân Tu Năm 2011
 • Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp 2-2
 • Tuổi Trẻ Tìm Hiểu Phật Pháp 1-2
 • Bỏ Xuống 2-2
 • Bỏ Xuống 1-2
 • Tôn Giả A Nan 2-2
 • Tôn Giả A Nan 1-2
 • Hình Dáng Tăng Lữ 2-2
 • Hình Dáng Tăng Lữ 1-2
 • Lễ Phật Đầu Năm
 • Có Và Không 2-2
 • Có Và Không 1-2
 • Chân Tâm 2-2
 • Chân Tâm 1-2
 • Đối Trị Lòng Ích Kỷ 2-2
 • Đối Trị Lòng Ích Kỷ 1-2
 • Vu Lan Thắng Hội 2-2
 • Vu Lan Thắng Hội 1-2
 • Tinh Tấn 2-2
 • Tinh Tấn 1-2
 • Lòng Bao Dung 2-2
 • Lòng Bao Dung 1-2
 • Bước Chân Đức Phật
 • Con Đường Chuyển Hóa 2-2
 • Con Đường Chuyển Hóa 1-2
 • Tiếng Chuông Chùa 2-2
 • Tiếng Chuông Chùa 1-2
 • Hàng Phục Kỳ Tâm 2-2
 • Hàng Phục Kỳ Tâm 1-2
 • Ân Nghĩa Nghìn Trùng 2-2
 • Ân Nghĩa Nghìn Trùng 1-2
 • Giọt Nước Cành Dương
 • Về Đâu Khi Bão Giông 2-2
 • Về Đâu Khi Bão Giông 1-2
 • Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 3-3
 • Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 2-3
 • Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 1-3
 • Vì Sao Ta Khổ 2-2
 • Vì Sao Ta Khổ 1-2
 • Tình Pháp Lữ
 • Mưu Sinh
 • Tu Tập Hợp Thời 2-2
 • Tu Tập Hợp Thời 1-2
 • Con Đường Của Người Xuất Gia 2-2
 • Con Đường Của Người Xuất Gia 1-2
 • Thiên Thu 2-2
 • Thiên Thu 1-2
 • Học Đạo Quý Vô Tâm 2-2
 • Học Đạo Quý Vô Tâm 1-2
 • Ngọn Đèn Đã Tắt 2-2
 • Ngọn Đèn Đã Tắt 1-2
 • Hỷ Lạc 2-2
 • Hỷ Lạc 1-2
 • Ý Nghĩa Lễ Dâng Y 2-2
 • Ý Nghĩa Lễ Dâng Y 1-2
 • Chiếc Bóng Lặng Thầm
 • Kiếp Phù Du 2-2
 • Kiếp Phù Du 1-2
 • Ta Là Ai 2-2
 • Ta Là Ai 1-2
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 2
 • Lời Hối Lỗi 2-2
 • Lời Hối Lỗi 1-2
 • Mùa Hoa Ưu Đàm Nở 2-2
 • Mùa Hoa Ưu Đàm Nở 1-2
 • Sân Khấu Cuộc Đời 2-2
 • Sân Khấu Cuộc Đời 1-2
 • Kiến Tạo Già Lam 2-2
 • Kiến Tạo Già Lam 1-2
 • Bóng Chiều Tà 2-2
 • Bóng Chiều Tà 1-2
 • Điều Con Muốn Nói 2-2
 • Điều Con Muốn Nói 1-2
 • Kiếm Tiền 2-2
 • Kiếm Tiền 1-2
 • Tập Khí phần 1
 • Những Điều Không Thể Lấy Lại Được 2-2
 • Những Điều Không Thể Lấy Lại Được 1-2
 • Tha Thứ 2-2
 • Tha Thứ 1-2
 • Thi Phi 1
 • Thi Phi 2
 • Phút Lâm Chung 2-2
 • Phút Lâm Chung 1-2
 • Nhân Duyên 2-2
 • Nhân Duyên 1-2
 • Thư Chúc Tết Năm Nhâm Thìn
 • Tu Trong Bận Rộn 2-2
 • Tu Trong Bận Rộn 1-2
 • Xin Lỗi Con 2-2
 • Xin Lỗi Con 1-2
 • Hạnh Công Quả 2-2
 • Hạnh Công Quả 1-2
 • 6 Pháp Hòa Kính 2-2
 • 6 Pháp Hòa Kính 1-2
 • Lễ Tổng Kết 2009 - 4-4
 • Lễ Tổng Kết 2009 - 3-4
 • Lễ Tổng Kết 2009 - 2-4
 • Lễ Tổng Kết 2009 - 1-4
 • Tôn Giả Ưu Ba Ly 3-3
 • Tôn Giả Ưu Ba Ly 2-3
 • Tôn Giả Ưu Ba Ly 1-3
 • Thiện và Ác 2-2
 • Thiện và Ác 1-2
 • Quay Về Nương Tựa 2-2
 • Quay Về Nương Tựa 1-2
 • Chánh Kiến 2-2
 • Chánh Kiến 1-2
 • Sở Chấp
 • Niệm Phật Để Thoát Sanh Tử 2-2
 • Niệm Phật Để Thoát Sanh Tử 1-2
 • Đấng Điều Ngự
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa năm 3-3
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa năm 2-3
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa năm 1-3
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa bốn 2-2
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa bốn 1-2
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa ba 2-2
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa ba 1-2
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa hai 2-2
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa hai 1-2
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa một 3-3
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa một 2-3
 • Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa đĩa một 1-3
 • Báo Ân 2-2
 • Báo Ân 1-2
 • Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp 3-3
 • Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp 2-3
 • Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp 1-3
 • Những Quan Điểm Sai Lầm 2-2
 • Những Quan Điểm Sai Lầm 1-2
 • Thập Bát La Hán 2-2
 • Thập Bát La Hán 1-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 8-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 8-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 7-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 7-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 6-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 6-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 5-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 5-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 4-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 4-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 3-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 3-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 2-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 2-1
 • Thần Chú Đại Bi Phần 1-2
 • Thần Chú Đại Bi Phần 1-1
 • Hành Trình Thọ Sanh 2-2
 • Hành Trình Thọ Sanh 1-2
 • Tôn Giả A-Na-Luật 3-3
 • Tôn Giả A-Na-Luật 2-3
 • Tôn Giả A-Na-Luật 1-3
 • Chế Ngự Phiền Não 2-2
 • Chế Ngự Phiền Não 1-2
 • Quán Chiếu Nghịch Lý 2-2
 • Quán Chiếu Nghịch Lý 1-2
 • Vô Thường 2-2
 • Vô Thường 1-2
 • Nỗi Đợi Chờ 2-2
 • Nỗi Đợi Chờ 1-2
 • Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật 2-2
 • Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật 1-2
 • Đạo Nghĩa Vợ Chồng 2-2
 • Đạo Nghĩa Vợ Chồng 1-2
 • Sáu Căn Là Cội Gốc Sanh Tử - HT-Thích Thanh Từ
 • Cội Gốc Đạo Phật - HT. Thích Thanh Từ
 • Hóa Giải Oán Hờn 2-2
 • Hóa Giải Oán Hờn 1-2
 • Thờ Phật 2-2
 • Thờ Phật 1-2
 • Hành Trang 1-2
 • Hành Trang 1-2
 • Lời Trăn Trối Của Mẹ 2-2
 • Lời Trăn Trối Của Mẹ 1-2
 • Niệm Phật 2-2
 • Niệm Phật 1-2
 • Đoản Kỳ Xuất Gia 2-2
 • Đoản Kỳ Xuất Gia 1-2
 • Vãng Sanh 2-2
 • Vãng Sanh 1-2
 • Phát Nguyện 2-2
 • Phát Nguyện 1-2
 • Ai Giàu Hơn 2-2
 • Ai Giàu Hơn 1-2
 • Mộng và Thực 2-2
 • Mộng và Thực 1-2
 • Nỗi Oán Hận
 • Người Cao Quý
 • Nhịp Cầu Thông Cảm
 • Về Nhà 2-2
 • Về Nhà 1-2
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 4
 • Hộ Trì Tam Bảo 2-2
 • Hộ Trì Tam Bảo 1-2
 • Trách Nhiệm Người Phật Tử 2-2
 • Trách Nhiệm Người Phật Tử 1-2
 • Tâm Thư 2
 • Lời Thề 2-2
 • Lời Thề 1-2
 • Thu Phục Lòng Người 2-2
 • Thu Phục Lòng Người 1-2
 • Con Sẽ Về ...! 4-4
 • Con Sẽ Về ...! 3-4
 • Con Sẽ Về ...! 2-4
 • Con Sẽ Về ...! 1-4
 • Bến Đời
 • Ta Từng Quên Mẹ 2-2
 • Ta Từng Quên Mẹ 1-2
 • Ta Còn có Mẹ
 • Chữ Ngã Trong Đạo Phật
 • Xá Tội Vong Nhân
 • Tâm Bình An- Chùa Tường Vân 2-2
 • Tâm Bình An- Chùa Tường Vân 1-2
 • Chùa Hương Sơn - Đà Nẳng - Pháp Đàm
 • Hội Trại Tuổi Trẻ Phật Giáo Đồng Nai 2-2
 • Hội Trại Tuổi Trẻ Phật Giáo Đồng Nai 1-2
 • Tọa ĐàmTâm Bình An 2-2
 • Tọa ĐàmTâm Bình An 1-2
 • Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp - HT Thanh Từ
 • Tử Bi Và Nhẫn Nhục - HT Thanh Từ
 • Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới - PS Tịnh Không
 • Phật Giáo Là Gì ? PS Tịnh Không 4-4
 • Phật Giáo Là Gì ? PS Tịnh Không 3-4
 • Phật Giáo Là Gì ? PS Tịnh Không 2-4
 • Phật Giáo Là Gì ? PS Tịnh Không 1-4
 • Vào Cửa Tịnh Tông PS Tịnh Không
 • Ăn Uống Và Sức Khỏe PS Tịnh Không
 • Một Người Đời Nầy Không Thể Không Biết PS Tịnh Không
 • Kính Dâng Mẹ
 • Tịnh Tâm 2-2
 • Tịnh Tâm 1-2
 • Bước Chân Vô Ưu 2-2
 • Bước Chân Vô Ưu 1-2
 • Chiến Thắng Lòng Mình
 • Những Nấc Thang Hạnh Phúc 2-2
 • Những Nấc Thang Hạnh Phúc 1-2
 • Bông Hồng Cài Áo
 • Tiếng Kêu Cứu Của Những Thiên Thần 2-2
 • Tiếng Kêu Cứu Của Những Thiên Thần 1-2
 • Tâm Thư xây Dựng Viện Chuyên Tu Mới
 • Có Cha Bên Đời - 4-4
 • Có Cha Bên Đời - 3-4
 • Có Cha Bên Đời - 2-4
 • Có Cha Bên Đời - 1-4
 • Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Viện Chủ 2-2
 • Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Viện Chủ 1-2
 • Nhận Diện Cuộc Đời
 • Lễ Tổng Kết 2010 - 3-3
 • Lễ Tổng Kết 2010 - 2-3
 • Lễ Tổng Kết 2010 - 1-3
 • Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới 2-2
 • Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới 1-2
 • Tôn Giả Ca Chiên Diên 3-3
 • Tôn Giả Ca Chiên Diên 2-3
 • Tôn Giả Ca Chiên Diên 1-3
 • MongTrở Lại Thiên Đường Tuổi Thơ 2-2
 • MongTrở Lại Thiên Đường Tuổi Thơ 1-2
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất 3-3
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất 2-3
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất 1-3
 • Triển Lãm Xá Lợi 2 -2
 • Triển Lãm Xá Lợi 1-2
 • Báo Ân 2-2
 • Báo Ân 1-2
 • Bóng Mây
 • Đời Lữ Thứ 2-2
 • Đời Lữ Thứ 1-2
 • Tôn Giả Phú Lâu Na 3-3
 • Tôn Giả Phú Lâu Na 2-3
 • Tôn Giả Phú Lâu Na 1-3
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên 3-3
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên 2-3
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên 1-3
 • Ý Thức Về Sanh Tử 2-2
 • Ý Thức Về Sanh Tử 1-2
 • Công Đức Ngũ Giới 2-2
 • Công Đức Ngũ Giới 1-2
 • Tín Ngưỡng Về Xá Lợi 2-2
 • Tín Ngưỡng Về Xá Lợi 1-2
 • Vị Thánh Ni Đầu Tiên - ĐĐ Thích Thiện Thuận
 • Tiếng Chuông Thức Tỉnh
 • Thật Giả Cuộc Đời 2-2
 • Thật Giả Cuộc Đời 1-2
 • Sống Thanh Thản Chết Bình An 2-2
 • Sống Thanh Thản Chết Bình An 1-2
 • Duyên Phận - ĐĐ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Duyên Phận - ĐĐ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Tôn Giả Tu Bồ Đề 3-3
 • Tôn Giả Tu Bồ Đề 2-3
 • Tôn Giả Tu Bồ Đề 1-3
 • Vạn Lý Độc Hành - Đ.Đ Thích Thiện Thuận
 • Phóng Sanh - Đ.Đ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Phóng Sanh - Đ.Đ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Học và Tu 2-2
 • Học và Tu 1-2
 • Như Cá Cạn Ao - Đ.Đ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Như Cá Cạn Ao - Đ.Đ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Mùa Sen Bất Tận 2-2
 • Mùa Sen Bất Tận 1-2
 • Phước và Đức - Đ.Đ Thích Thiện Thuận
 • Tứ Vô Lượng Tâm 2-2
 • Tứ Vô Lượng Tâm 1-2
 • Ngưỡng Cửa Cuộc Đời
 • Về Nơi Cuối Cùng - Đ.Đ Thích Thiện Thuận
 • Trả Nợ Tình Xa 2-2
 • Trả Nợ Tình Xa 1-2
 • Thuyền Không Bến - Đ.Đ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Thuyền Không Bến - Đ.Đ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Gia Tài Của Mẹ
 • Huynh Đệ Tình Thâm - ĐĐ Thích Thiện Thuận
 • Đấng Điều Ngự
 • Ước Vọng Xa Xôi
 • Trái Tim Cuộc Sống - ĐĐ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Trái Tim Cuộc Sống - ĐĐ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Có Chăng Ý Trời - ĐĐ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Có Chăng Ý Trời - ĐĐ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Đổi Đời - ĐĐ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Đổi Đời - ĐĐ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Tâm Nguyện Đời Con
 • Đừng Là Giọt Nước Tràn Ly - ĐĐ Thích Thiện Thuận
 • Luân Hồi - ĐĐ Thích Thiện Thuận 2-2
 • Luân Hồi - ĐĐ Thích Thiện Thuận 1-2
 • Ai Trói Buộc 2-2
 • Ai Trói Buộc 1-2
 • Cánh Cửa Đã Khép 2-2
 • Cánh Cửa Đã Khép 1-2