• * 28/01/2015 (9/12 al): 8giờ00

  Lễ nhập kim quan

  Hòa thượng viện chủ

   tại Viện Chuyên Tu, Vạn Hạnh,

  Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT

   

   

  * 31/01/2015 (12/12 al): 8giờ00

  Lễ di quan Hòa thượng viện chủ -

  đến Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An,

  Long Thành, Đồng Nai

   

   

 • Xây dựng Viện Chuyên Tu

   

 • Ban quản trị web thông báo

  Phật tử Úc Châu liên hệ thỉnh

  đĩa của ĐĐ. Thích Thiện Thuận

  tại Sydney xin vui lòng gọi số:

  0452 259 215

  gặp Phật tử: Thiện Đức 

  tại MELBOURNE Liên hệ

  0401 395 286 PT: Thiện Lạc   

 •  

  ĐẤT MỚI