• * 26/07/2014 (30/6 al): Huân tu 90

  tại Viện Chuyên Tu - BR- VT

   

  * 10/08/2014 (15/7 al): Đại lễ vu lan

  SẼ LÀ... MÃI MÃI!

  tại Viện Chuyên Tu - Vạn Hạnh -

  Phú Mỹ - Tân Thành - BR- VT

   

  * 17/08/2014 (22/7 al): Huân tu 13

  tại Viện Chuyên Tu (đất mới) -&nbs

 • Xây dựng Viện Chuyên Tu

   

 • Ban quản trị web thông báo

  Phật tử Úc Châu liên hệ thỉnh

  đĩa của ĐĐ. Thích Thiện Thuận

  tại Sydney xin vui lòng gọi số:

  0416933215, 0452 259 215

  gặp Phật tử: Thiện Đức 

  tại MELBOURNE Liên hệ

  0401 395 286 PT: Thiện Lạc   

 •  

  ĐẤT MỚI